7. SINIF MATEMATİK TESTİ

TEST 1

1. 3-(-5)+(-14)-(18) işleminin sonucu nedir?A) –24 B) –20 C) 24 D) –32--------------------------------------------------------------------------------

2. |-7|, 3, 5, -19, -11, |8|, 0 sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak yazılmıştır?
A) –19 < - 11 < |-7| < 0 < 3 < 5 < |8|

B) |8| < |-7| < -19 < -11 < 0 < 3 < 5

C) –19 < -11 < 0 < 3 < 5 < |-7| < |8|

D) 0 < -19 < -11 < |-7| < 3 < 5 < |8|

5. 21:3-(-15)+2.3+(-15) =? İşleminin sonucu nedir?A) –17 B) 13 C) 14 D) 17


--------------------------------------------------------------------------------

6. Sayı doğru üzerinde +1’e eşit uzaklıkta olan her hangi iki tamsayının toplamı neye eşittir?

A) 0 B) –1 C) 3 D) 2--------------------------------------------------------------------------------

7. –10 tamsayısının kendi mutlak değeri ile çarpımının yarısı kaçtır?A) 50 B) –50 C) 100 D) –200--------------------------------------------------------------------------------

8. +13 ile –13 arasında bulunan tamsayıların toplamı neye eşittir?A) –169 B) 169 C) 0 D) 5458


10. (-2)4+34+10 işleminin sonucu nedir?A) 98 B) 97 C) 66 D) 65

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !