7. SINIF TÜRKÇE SORULARI

1. Sözcük sonlarındaki p, ç, t, k sert ünsüzlerinin ün¬lüyle başlayan bir ek aldıklarında b, c, d, g, ğ 'ye dönüşmelerine "yumuşama" denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "yumuşama" ku¬ralına örnek olan bir sözcük vardır?
A)    Köylüler süt sağıyorlardı.                                     B)    Sabahtan akşama kadar yağmur yağdı.              C)    Karşıya geçerken sağına soluna dikkat et.          D)    Dilenci eline verilen ekmeği yiyordu.

2. Aşağıdakilerin hangisinde her iki sözcükte de "ün¬süz benzeşmesi" olmuştur?
A)   Ağaçtan indirdik.
B)   Ondan istedim.
C)   Çiçeğin rengi
D)   Bisikletten düştü.

3.
I. Bayramda bütün arkadaşlarıma    kart yolladım.
II. Bu kart tavuğu bir türlü pişiremedim.
III. Bu mağazada kredi kartıyla alışveriş         yapabilirsiniz.
IV.Telefon kartınızı kullanabilir miyim?
 "Kart" sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde kaç değişik  anlamda kullanılmıştır?
 A) 1           B) 2            C) 3            D) 4

4. "Parça" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde  mecaz anlamda kullanılmıştır?
A)   Zarfı da mektubu da parça parça etti.
B)   Bana bu tamirci parçasını mı lâyık görüyor-         sun, dedi.
C)   Sanatçının kostümü üç parçadan oluşuyor.
D)   Cam parçalarını, ayağımıza batmadan topla¬yalım.

5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi "terim" değildir?
A)   Hiç olmazsa bir şişe kan bulabilseydim.
B)   Millî maçta penaltıdan gol attık.
C)   Kan tahlillerinin sonucu pozitif çıktı.
D)   Öğretmen tahtaya bir daire çizdi.

6. "Onu iyi tanırım, karda gezer, izini belli etmez." cümlesindeki altı çizili deyimi aşağıdakilerden han¬gisi en iyi açıklar?
A)   Kimseye belli etmeden iyi işler yapmak
B)   Çok çirkin, zararlı işler planlamak
C)   Yaptığı uygunsuz işi kimseye belli etmeden, ustalıkla yapmak
D)   Karda yürürken yavaş yavaş adım atmak, iz bırakmamak7" Göze girmek - gözden düşmek" deyimleri arasındaki ilişkinin benzeri bir ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Göze gelmek - gözü korkmak
B) Başa kakmak - göze batmak
C) Yola gelmek - yoldan çıkmak
D) Paçayı yırtmak - canına okumak

8"Bu derece hızlı yaşamaya alışmış bir insanın birdenbire bomboş kalışı, onu derin bir ümitsizliğe sevk etmişti." cümlesindeki "hızlı" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "hızlı" kelimesiyle aynı anlamdadır?
         A) Yeni aldıkları araba çok hızlı gidiyordu.
B) Okula doğru hızlı adımlarla yürürken gördüm.
C) Çok hızlı ve hareketli bir hayatı vardı.
D) Arkadaşlarıyla arasındaki farkı hızlı konuşmasıydı.

 (l)"Biz okuyamadık, ah bir şunlar okusalar! (II) Benim için değil kendileri için...- (III) Namerde muhtaç olmasınlar. (IV) Ben sıkışırsam, dönerim köye. (V) Ankara'ya gelmeden önce ne yaptımsa onu yaparım yine; zor gelse de... (VI) Ama onlar... Onlar kent çocuğu artık." diyordu.

9.Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde "yakınma ve dilek" anlamı vardır?
A) l   B) II               C) III               D) IV

 (l) Ahmet Efendi, tahsil görmemiş; birazcık okuması, yazması var. (II) Ama kafasını bir işletebiliyor ki!... (III) Anadolu’da  bir dağ köyünde doğmuş. (IV)Yaşı ya kırk ya kırk beş...

10.Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde bir "takdir, beğenme" anlamı vardır?
A) l   B) II               C) III               D) IV

11."Dostum olacak adam..." cümlesi aşağıdaki cümlelerin hangisiyle devam ederse cümle anlamlı olur?
A) her zaman yanımdaydı.
B) beni hiç yolda bırakmadı.
C) beni arkamdan vurdu.
D) her konuda destek oldu.

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?
A)Her zaman başarılı bir iş adamıydı.
B)Bahçede kardan adam yapmak istiyordu.
C)O konuyu bize geldiğin akşam görüşürüz.
D)Siz de kır çiçeklerini seviyorsunuz.


13.”Mili mücadeleyi yapan, doğrudan doğruya milletin kendisidir.” cümlesindeki altı çizili tamlamanın çeşidi nedir?
A)Sıfat tamlaması                                       C)Takısız ad tamlaması
B)Belirtisiz ad tamlaması                                       D) Belirtili ad tamlaması

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yüklem isim tamlamasıdır?
A)Babamın arkadaşı okulun müdürüydü.
B)Garson masaların örtüsünü düzeltiyordu.
C)Bardağı doldurup suyu içebilirsin.
D)Ortalığı bir gürültü kaplamıştı.

15.Herhangi bir konuda kesin sonuçlara gitmeden, yazarın kendisiyle konuşuyormuşçasına bir anlatımla kendi görüş ve düşüncelerini dile getiren yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A.Biyografi     B.Hikaye      C. Gezi Yazısı           D. Deneme

16.“ Acı” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ keskin, şiddetli “ anlamında kullanılmıştır?
A) Dost acı söyler                  B) Acı soğuklar başlıyor
C) Yemeğe acı biber kattı                            D)Ağzımın acısı gitmedi

17.“Özel – bütün – harfle – büyük –adlar-başlar” sözcükleriyle kurallı ve anlamlı bir cümle kurulursa sondan üçüncü sözcük aşağıdakilerden hangisi olur?
 A) harfle   B) bütün   C) adlar    D) büyük

18.Yüklemi yardımcı eylemle kurulmamış cümle, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konuklarımızı yolcu ettik                                  B) Çalışmasını kaç kez söyledim.
C) Erken gelmen iyi oldu                             D) İnsanlarımızı mutlu kılacağız.

19.Aşağıdaki tümcelerden hangisinin yüklemi eylemdir?
A)Ağrıları dindirici en iyi ilaç şiirdir.
B)En kötümser zamanımızda yardıma onlar koşar.
C)Kitaplar bizim can yoldaşımız.
D)Okuyucu için  de yazılanları okumak öyleymiş.

20. Aşağıdakilerin hangisinde deyim vardır?
A)Annem ödevlerime yardım ediyor.
B)Bahçede renk renk çiçekler vardı.
C)Benim sözlerim onun gözlerini korkuttu.
D)Hepimiz çevreyi korumalıyız.

21. "Ağzı süt kokmak" deyiminin karşılığı aşağıdakiler¬den hangisidir?
A)Çok genç ve tecrübesiz olmak
B)Henüz süt içmiş olmak
C)Çok fazla süt içmek
D)Ağzı kötü kokuyor olmak

22.Aşağıdaki tümcelerden hangisinin yüklemi. Öznesine göre etken çatılı bir eylemdir?
A) Bizden, çok çalışmamız istendi                           B) Haber, kısa zamanda duyuldu
C) Az zamanda çok iş yaptık               D) Oda halı ile kaplandı

23.Aşağıdakilerden hangisi somut bir isimdir?
A)Sevinç      B)Sevgi
C)Dostluk     D)Bulut

24,Aşağıdakilerden hangisi şiir türlerinden değildir?
A)Lirik     B)Fabl     C)Didaktik  D)Epik

Yazar ustalıkla kullanıyor ayrıntıyı hikayelerinde. Bunun sonucu olarak, kimi hikayelerde, hikaye okurken, zaman zaman dönüp birkaç sayfa önceki bir sözcüğe, bir konuşmaya bakmak gerekiyor. Hikaye okundukça aydınlanıyor.

25.Parçaya göre yazarın başarılı yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sözcük seçimindeki titizliği
B)Ayrıntıyı başarıyla işlemesi
C)Hikayelerini açık bir anlatımla yazması
D)Hikayelerinde sade bir dil kullanması

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !