8. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ SORU ve CEVAPLARI

TEST 1

1)   Bir kimyasal tepkimede aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A-Kütle miktarları korunur

B-Atom sayıları korunur

C-Hacim miktarları korunur

D-Atomların cinsleri korunur

 

Doğru Cevap:C

 

2) Fermantasyon sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

A-Oksijen

B-CO2

C-ATP

D-Etil alkol

 

Doğru Cevap:A

 

3) Aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojinin kullanım alanlarından değildir?

A-Adli tıp

B-Kriminoloji

C-Psikoloji

D-Sistematik

 

Doğru cevap: C

 

4) Proteinlerin yapısında aşağıdaki elementlerden hangisi bulunmaz?

A-Azot

B-Karbon

C-Demir

D-Oksijen

 

Doğru cevap:C

 

5) Hücre içinde ATP sentezi ile görevli organel aşağıdakilerden hangisidir?

A-Ribozom,

B-Mitokondri

C-Koful

D-Golgi aygıtı

 

Doğru cevap: B

 

6) Aşağıdakilerden hangisinin fazlalığı glikoz yapımını artırır?

A-Ribozom

B-Kloroplast

C-Golgi aygıtı

D-Endoplazmik retikulm

 

Doğru cevap: B

7) Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici besin gruplarından değildir?

A-Protein

B-Su

C-Madensel Tuzlar

D-Vitamin

 

Doğru Cevap:A

 

8) Hücre içindeki genetik bilgiler dölden döle hangisi ile taşınır?

A-Koful

B-Sentrozom

C-Kromozom

D-Hücre zarı

 

Doğru Cevap:C

 

9) Aşağıdakilerden hangisi mutasyon sonucu oluşmaz?

A-Dil yuvarlaması

B-Göz rengi

C-Altı parmaklılık

D-Güneşin ten rengini değiştirmesi

 

Doğru Cevap:D

 

10) DNA da bulunup RNA da bulunmayan organik baz aşağıdakilerden hangisidir?

A-Adenin

B-Guanin

C-Sitozin

D-TiminTEST 2

1- X, Y ve Z maddeleri için ;

  • X bileşiklerinde + ve – değerlik alabiliyor.

  • X ve Z arasında bileşik oluşmuyor.

  • Y, İki atomlu molekül oluşturamıyor.

Yukarıdaki verilenlere göre, bu maddeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru gösterilmiştir

         X               Y                 Z    

A) Metal         Ametal         Soygaz

B) Ametal       Metal           Soygaz

C) Ametal       Ametal         Metal

D) Metal          Soygaz       Ametal

2- I . Belirli oranlarda birleşebilme

II . Homojen yapıda olma

III . İki veya daha fazla bileşenden oluşma

Yukarıdaki özelliklerden hangileri ÇÖZELTİ ve BİLEŞİKLER için ortaktır ?

A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız III D) II ve III

 

3- I . suyun elektrolizi sonucu H2 ve O2 gazı elde ediliyor.

II . Alkollü suyun damıtılmasından saf su elde ediliyor.

III . Karbonun oksijenle yanması sonucu CO2 gazı elde ediliyor.

Yukarıdaki verilenlerden hangilerinde başlangıçtaki ve olay sonundaki maddelerin kimyasal özellikleri aynıdır ?

A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) Yalnız II

 

4- 60cm3 lük suyun tamamı elektroliz ediliyor.Buna göre Anot (+) ve Katot (-) ‘ ta toplanan gazın cinsi ve hacmi aşağıdakilerden hangisidir ?

    Anot                         Katot

A) 30cm3, H2             30cm3, O2

B) 30cm3, O2             30cm3, H2

C) 20cm3, O2             40cm3, H2

D) 20cm3, H2             10cm3, O2

 

5- Odun talaşı, Tuz, Şeker, Demir tozu ve kumdan oluşan bir karışımı bileşenlerine ayırmak için uygulanacak işlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?

A) Mıknatıs kullanmak B) Ayrımsal damıtma

C) Süzme D) Ayrımsal kristallendirme

 

 

7- I . X + Y = Alaşım

II . Z + T = Kovalent bağ

III . Y + Z = İyonik bağ

Yukarıdaki bilgilere göre hangi elementler Ametaldir ?

A) X ve T B) Z ve T C) Y ve Z D) X ve Y

 

 

 

Cevap anahtarı

1- B   2- D   3- D   4- C   5- B   7- B 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !