8. SINIF MATEMATİK TESTİ ve CEVAPLAR

1) Ardışık üç sayının toplamı 47 dir.Bu sayılardan büyük olan küçük sayıdan 12 fazla,ortanca sayıda büyük sayıdan 7 eksiktir.Buna göre,ortanca sayı kaçtır?

 

A) 10 B) 15 C) 14 D) 27

 

2) y=x+2 doğrusunun x-ekseninin pozitif yönüyle yapmış olduğu açının tanjant değeri kaçtır?

 

A) 1 B) 2 C) -1 D) 3

3) Aşağıdaki noktalardan hangisi x-y+3>0 eşitsizliğini sağlar?

 

A) (1,4) B) (-3,5) C) (1,2) D) (0,7)

 

6) Benzer iki üçgenin benzerlik oranı 2 ve birinin alanı 4 ise diğerinin alanı kaç olabilir?

 

A) 1 B) 2 C) 4 D) 8

 

7) 12 işçinin günde 8 saat çalışarak 5 günde yaptığı işi 5 işçi günde 4 saat çalışarak kaç günde yapar?

 

A) 12 B) 16 C) 24 D) 30

 

8) Her gün bir önceki günden 3 sayfa fazla kitap okuyan kişi 63 sayfa kitabı kaç günde okur?(İlk gün 3 sayfa kitap okumuştur)

 

A) 9 B) 8 C) 7 D) 6

 

9) a ve b doğal sayı olmak üzere a2-b2=17 ise a=?

 

A) 9 B) 6 C) 12 D) 5

 

10) Bir sınıftaki herkes birbiriyle birer defa tokalaşmak şartıyla 325 tokalaşma meydana geliyor.Sınıf mevcudunu bulunuz.

 

A) 20 B) 22 C) 24 D) 26

 

 

CEVAPLAR :1-B   2-A   3-C  6-A  7-C  8-D  9-A  10-D  

 TEST 2

1-Sinx=3/5 ise Cosx+Tanx.Cotx =?

A)4/5 B)6/5 C)7/5 D) 9/5

 

2-Yaşlarının ortalaması 15 olan 8 kişinin yaşları toplamı kaçtır?

A)100 B)110 C)120 D)160

 

3-2 ile 8 in geometrik ortalaması nedir?

A)3 B)4 C)5 D)16

4-2x+3y=5

2x-y=1 denklem sisteminin çözümü olan (x,y) ikilisi nedir?

A)(1,1) B)(1,2) C)(2,1) D)(2,2)

 

5-2x=3y

4x+2y=16 denklem sisteminin çözümü olan (x,y) ikilisi nedir?

A)(2,3) B)(3,2) C)(1,3) D)(3,1)

 

6-Toplamları 14 olan iki sayının büyüğünün iki katından küçüğü çıkarılırsa 13 sayısı bulunuyor büyük sayı kaçtır?

A)7 B)8 C)9 D)10

 

7-Gerçel sayılar üzerinde * işlemi a*b=2a-3b+a.b şeklinde tanımlanıyor.Buna göre (1*2)*4 işleminin sonucu nedir?

A)-18 B)-20 C)-22 D)-24

 

8-4 günde bir nöbet tutan bir hemşire ilk nöbetini Çarşamba günü tutarsa bundan sonraki 10. nöbetini haftanın hangi günü tutar?

A) Pazar B)Pazartesi C)Salı D)Çarşamba

 

9-Un,yağ ve şeker sırasıyla 12,4,7 sayılarıyla orantılı olarak karıştırılıp 460 gr hamur elde ediliyor buna göre karışımdaki un miktarı nedir?

A)240 B)210 C)180 D)120

 

10- a,b,c Sayıları sırasıyla 2,3,5 sayıları ile orantılıdır. 2a+5b-3c=16 ise a+2c kaçtır?

A)24 B)32 C)36 D)48

 

 

 

Sorular

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

          

 

          

 

8.sınıf cevaplar

D

C

B

A

B

C

D

B

A

D

 TEST 3

1) x+6 =13 ise x=?

a)13  b)8  c)7  d)-6

 

2) x-3=2 ise x=?

a)3  b)5  c)-5  d)6

 

3) 3x+5=14 ise x=?

a)-2  b)4  c)-3  d)3

 

4) 5x-6=19 ise x=?

a)5  b)10  c)-5  d)0

 

5) 2x+5=5 ise x=?

a)2  b)5  c)-2  d)0

 

6) x+5=3 ise x=?

a)2  b)-2  c)1  d)3

 

7) 5-x=3 ise x=?

a)2  b)-2  c)0  d)8

 

8) -9 - x=10 ise x=?

a)1 b)19 c)0 d)-19

 

9) –5-2x=9 ise x=?

a)-2 b)-7 c)2 d)8

 

10) 2.(x-1)+x=4 ise x=?

a)1 b)2 c)3 d)4

 

11) 3.(2x+1)-5=16 ise x=?

a)3 b)5 c)7 d)4

 

 

12) 3.(2x-3)-2.(1-3x)=1 ise x=?

a)-1 b)1 c)2 d)-2

 

13) 2x-5+3x=4+7x+13 ise x=?

a)9 b)-5 c)13 d)-11

 

14) 5.(3-2x)=15 ise x=?

a)0 b)1 c)2 d)3

 

15) 2.(5x+3)+8=34 ise x=?

a)-10 b)1 c)2 d)11

 

16)3 eksiğinin 7 katı 63 eden sayı kaçtır?

a) 15 b) 14 c)13 d)12

 

 

17) 5(x-2) = 3x-4 ise x=?

a)-2 b)4 c)-7 d)3

 

18) 2x-1=107 ise x=?

a)25 b)45 c)54 d)62

 

19) 2x+3=0 denkleminin kökü

3x+2a=3 denkleminin de kökü ise ‘a’ nedir?

a) 15/4 b)15/8 c)3/2 d)-15/4

 

20) 3x-(2-x)-4.(3-2x)=10 ise x=?

a)1 b)-1 c)2 d)0

 

 

 

 

 

 

 

CEVAPLAR:

 

1-C   2-B   3D   4-A  5-D   6-B  7-A   8-D   9-B   10-B   11-A   12-B

 

13-D  14-A  15-C  16-D  17-D  18-C   19-A  20-C

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !